ಛಾಯಾ-ಚಿತ್ರ

ಹೂವು, ಮರ, ಬಾನು

               ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಕಾಟಿ                                    ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ವಿ.ಸೂ.: ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನ ಪುಷ್ಪಮೇಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

            ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ರವರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ

8 thoughts on “ಹೂವು, ಮರ, ಬಾನು

  1. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ ಬೇಕಿದ್ದರೆ , ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಪುನಹ ಮೊದಲಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರೆಯುವ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧವೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

  2. ಟೈಪಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

  3. Excellent photographs of the flowers and very creative snaps on the scenaries and the one of tree branches.  Keep it up Mr. Prasad.  Wish you add more to this collection.  I know you had many photos on birds, please upload them with related information.  I appreciate the vast time you must have spend on these. 
    warm wishes and love
    Selvan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *