3 thoughts on “ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿವೆ ನೋಡಿದಿರಾ: ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

  1. ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಂತ್ರ ನಾನಾ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ರೀತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.. ಸೂಪರ್ ಚಿತ್ರಗಳು! ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್  ಮತ್ತು ಪಂಜು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *