ವಾಯೇಜರ್ ಗಗನ ನೌಕೆಗಳು – ೩೬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ೧೯೦೦ ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಪಯಣ: ಜೈಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್.


ವಾಯೇಜರ್ ಗಗನನೌಕೆಗಳ ಪಯಣ:

೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ನಾಸಾ) ’ವಾಯೇಜರ್ ೧’ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಳಿ ಗಗನನೌಕೆ ’ವಾಯೇಜರ್ ೨’ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ಗಗನನೌಕೆಗಳನ್ನು ೧೬ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಇವೆರಡೂ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಸೌರವ್ಯೂಹದಾಚೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇವೆರಡೂ ಗಗನನೌಕೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಾದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಅಂತರನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಅಂತರನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸೌರಮಾರುತಗಳ ವೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಲೀಯೋಪಾಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸುಮಾರು ೧೫ ಕೋಟಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಇವೆರಡೂ ಗಗನನೌಕೆಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ೧೯೦೦ ಕೋಟಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗಗನನೌಕೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ೧೭ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತವೆ!

ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗಸದಾಚೆಗೆ ಪಯಣಿಸಬಹುದು? ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗಗನ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ತೊರೆದು ನಾವು ಆಚೆಗೆ ಪಯಣಿಸಬಹುದೇ? ಸೌರಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಆಚೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯೊಳಗಿನ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಗಗನ ನೌಕೆಗಳಾದ ’ವಾಯೇಜರ್ ೧ & ವಾಯೇಜರ್ ೨’ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಈ ನೌಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕ್ರಮಿಸಿರದ ಅನತಿ ದೂರದ ಗಗನಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು! ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಅವು ಅಂತರನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹ:

ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ’ಕ್ಷೀರಪಥ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ (ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹ) ಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿಯ ಸುಮಾರು ೧೦,೦೦೦ ದಿಂದ ೪೦,೦೦೦ ಗಳಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ತರಹ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳಿವೆ? ವಿಶ್ವ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಿದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರುವಿರುವ ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗವನ್ನು ’ಅಂತರನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರದೇಶ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗ ಪ್ರಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಯಾನೀಕೃತ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ದೈತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿಲಿಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೂರಿವೆ, ಅಥವಾ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಇವು ಅಂತರನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹರಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದುಕೊಂಡರೂ ಇದರಾಚೆಗಿರುವ ಊರ್ಟ್ ಮೋಡದವರೆಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವವೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ಊರ್ಟ್ ಮೋಡದಾಚೆಗಷ್ಟೆ ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡು ಇತರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುರುತ್ವ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಊರ್ಟ್ ಮೋಡ ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ೧೫,೦೦೦ ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದರೆ ಸುಮಾರು ೧೫ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೂ ಚಾಚಿದೆ. 

ವಾಯೇಜರ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಯೇಜರ್ ಗಗನನೌಕೆಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗಳಿಂದಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ದೂರದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ವೇಗ ಘಂಟೆಗೆ ೩೬,೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ಅಪಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಂತಾನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಸಾಗುವಾಗ ಭೂಮಿಗಿಂತ ೧೦೦೦ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಿರಣ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಕಿರಣ-ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕವಚ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ೧ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಬಹುದು! ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗಗನನೌಕೆಯ ತೂಕ ೭೭೩ ಕೆಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ೧೦೫ ಕೆಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ನೌಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾಣು ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ೩ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ ಉಷ್ಣವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ & ಚಿತ್ರಗಳು:

ಹಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹದ ಹೆಸರು ’ಲೊ’ ಎಂದು. ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮಶಿಖರಕ್ಕಿಂತ ೩೦ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ದಾಖಲಿಸಿವೆ! ಗುರು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೋಡ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು, ಬಿರುಸಿನ ಮಾರುತಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರವಾನಸಿದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಸುಮಾರು ೧೦,೦೦೦ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೆಕ್‌ಲೇಸ್ ತರಹ ಹೊಳೆಯುವ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಶನಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ’ಟೈಟಾನ್’ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತೆ ಕಂಡಿವೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಹ ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಯುರೇನಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ಬರೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತರನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಗನನೌಕೆಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಎನಿಸಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ೪೦ ಸಲ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್:

ವಾಯೇಜರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಶಬ್ಧ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆಯೆಂಬ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜೀವಿಗಳೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಯೇಜರ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಆಶಯ!

*************

ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x