ತಾಳ್ಮೆ: ಶರಧಿನಿ

ತಾಳ್ಮೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯುವುದು. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರರಂತೆಯೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ, ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಬೇಗನೆ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ವಿಷಯ. ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯ, ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯ: ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ “ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಓಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ” ಎಂಬ ಗಾದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಎಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾವು ಪಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ.

ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವಿಧ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. “ಕೆಲಸವು ಆರಾಧನೆ” ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ವೇಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಬಹುದು; “ವೇಗವು ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಗಾದೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಅನನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಇರಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ: ನಮಗೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಳ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸಂಭವನೀಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

-ಶರಧಿನಿ 


ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x