ಛಾಯಾ-ಚಿತ್ರ

ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

                                                                                                                                                                                   ಚಿತ್ರಗಳು: ರಘುಚರಣ್

ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ

5 thoughts on “ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

  1. ಉತ್ತಮ ಫ಼ೋಟೋಗಳು! ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲಿನ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.

  2. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಚಿತ್ರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಂತಹ ಫೋಟೋ ತೆಗೆವ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತಿತ್ತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *