One thought on “ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್: ರಂಗನಾಥ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಅರುಣ್ ನಂದಗಿರಿ, ದಿಲೀಪ್ ಹೆಗಡೆ

  1. ವ್ಯ೦ಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ವ್ಯ೦ಗ್ಯದ ಮೊನಚಿನಿ೦ದ ಕೂಡಿದ್ದು ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸುವ೦ತಿವೆ. ಅರುಣ್ ನ೦ದಗಿರಿಯವರ ವ್ಯ೦ಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *