One thought on “ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್: ರಂಗನಾಥ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಅರುಣ್ ನಂದಗಿರಿ

  1. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪ೦ದಿಸುವ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ವ್ಯ೦ಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು 🙂 ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳು ಅರುಣ್ ರವರೆ & ರ೦ಗನಾಥ್ ರವರೆ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *