2 thoughts on “ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್: ಅರುಣ್ ನಂದಗಿರಿ, ನಾಮದೇವ ಕಾಗದಗಾರ, ರಂಗನಾಥ್ ಸಿದ್ಧಾಪುರ

  1. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ದಿನಾ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದರೆ ಮೊದಲು ನೋಡುವುದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *