One thought on “ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್: ಅರುಣ್ ನಂದಗಿರಿ, ನಾಮದೇವ ಕಾಗದಗಾರ, ರಂಗನಾಥ್ ಸಿದ್ಧಾಪುರ

  1. ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *