2 thoughts on “ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್: ಅರುಣ್ ನಂದಗಿರಿ

  1. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಛೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಬರ್ರೀತಿದ್ದ ಆಡುವಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು..?!?!?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *