ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ

ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್: ಅರುಣ್ ನಂದಗಿರಿ, ರಂಗನಾಥ ಸಿದ್ದಾಪುರ್, ಶರಣು ಚೆಟ್ಟಿ, ಈರಣ್ಣ ಬೆಂಗಾಲಿಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ

5 thoughts on “ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್: ಅರುಣ್ ನಂದಗಿರಿ, ರಂಗನಾಥ ಸಿದ್ದಾಪುರ್, ಶರಣು ಚೆಟ್ಟಿ, ಈರಣ್ಣ ಬೆಂಗಾಲಿ

  1. ಒಂದಕ್ಕಿಂತಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನುಗಳು ಮನೋಲ್ಲಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ…..ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಟೂನಕಾರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *