5 thoughts on “ಆಡುವಳ್ಳಿ ಕಾರ್ನರ್:ಪ್ರಸನ್ನ ಆಡುವಳ್ಳಿ

  1.  
    ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ.. ವಾಸ್ತವ ಸ್ತಿತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ. 
    ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಇಷ್ಟು ಛಂದದ ಕಾರ್ಟೂನುಗಳನ್ನ..?!?!

  2. ಪ್ರಚಲಿತ ರಾಜಕೀಯ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ………. ಬಾಳ್ ಚೆಂದ್ ಐತಿ ಬಿಡಿ ಗೆಳೆಯ……………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *