Facebook

ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್: ಪಿ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ, ಅರುಣ್ ನಂದಗಿರಿ, ರಂಗನಾಥ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ

ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಹರಡಿ
You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ನರ್: ಪಿ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ, ಅರುಣ್ ನಂದಗಿರಿ, ರಂಗನಾಥ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ”

  1. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನದು ನಗು ಮುಖ. ಆದರೆ ಬರೆದದ್ದು, "….ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಲ್ಲ….". ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಾದರೆ ಚಿತ್ರ ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಟ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬರಬಾರದಿತ್ತು. ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ… ಅನ್ನುವ ಹಟವಿದ್ದರೆ ಮುಖದ ರೇಖೆ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗ ಬೇಕಿತ್ತು.

Leave a Reply